Dutch: CD Freaks T-shirt Informatie

I just posted the article Dutch: CD Freaks T-shirt Informatie….

Helaas! Je kunt nu geen T-shirts meer bestellen. Het is tijd om de T-shirts te bestellen en ze te verzenden. Een aantal mensen heb ik verwijderd van de database. Hieronder bevonden zich geen…

Read the full article here:  [http://www.cdfreaks.com/news/1934-Dutch-CD-Freaks-T-shirt-Informatie___.html](http://www.cdfreaks.com/news/1934-Dutch-CD-Freaks-T-shirt-Informatie___.html)

Feel free to add your comments below. 

Please note that the reactions from the complete site will be synched below.

YES!! hehe kom op met me shirt!! :wink: Voel medelijden met degene die er geen 1 hebben besteld hahaha

ik zal inderdaad nog ff betalen jah :stuck_out_tongue:

huh…wat…betalen??? cya Bolsonnn :4