Dual-boot

Ik heb op mijn pc een dual-boot staan van win 98 en XP.
Ik heb van beide een image genomen met powerquest.
Nu heb ik win 98 terug gezet met deze image, maar nu heb ik mijn dual-boot niet meer.
Moet ik nu ook de image van XP terug erop zetten om de dual-boot terug te activeren, of is er een andere manier??

www.xosl.org

Op je C:\ staat als het goed is een file die boot.ini heet. (Als je em niet ziet dan zijn je systeembestanden verborgen en moet je gewoon in je verkenner intikken: C:\boot.ini
Als het goed is opent Windows de file, als win vraagt waarmee je em wilt openen dan selecteer je een teksteditor (kladblok bv).

Een voorbeeld van wat er in moet komen te staan: (Ik heb Win2K op C:\ en WinXP op D:\ )


[boot loader]
timeout=5
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect

Timeout staat voor de tijd die je krijgt om te kiezen voor 1 v/d 2 OS’en.
Default staat voor het OS dat standaard geselecteerd staat. En dan zie je nog dat beide OS’en op dezelfde HD staan maar in een verschillende partitie; nm de 1e & de 2e.
Ook zie je de windowsdir van de 2 OS’en.

Als zo’n file aan zou maken in en teksteditor en zou dumpen op C:\ dan zou j een heel end moeten komen. :smiley: