Dit zijn de vliegtuigen welke de ramp hebben veroorzaakt

Hieronder de vliegtuigen welke de ramp hebben veroorzaakt en nu zelf ook zijn afgeschreven als total loss.

Deze staat nu in het Pentagon.

http://picserv.mediamonks.nl/4495.jpg
Dit was de eerste welke het WTC aanviel

http://picserv.mediamonks.nl/4496.jpg

Dit was de tweede welke het WTC aanviel

http://picserv.mediamonks.nl/4497.jpg

En tenslotte door een heldhaftige daad van de passagiers is dit toestel verongelukte in open terrein in Pittsburg en niet op Washington zelf.

http://picserv.mediamonks.nl/4498.jpg

(ff de plaatjes naar links gemaakt (arme telefoonlijnabusers ;), mzzl Jojk)

Originally posted by 2CC
[B]Hieronder de vliegtuigen welke de ramp hebben veroorzaakt en nu zelf ook zijn afgeschreven als total loss.

Het zijn niet de vliegtuigen die dit gedaan hebben, maar de piloten (kaper die vliegt is ook een piloot, just incase)

Het is de kernbom niet die zoveel schade deed op Hiroshima . het waren de piloten.

Maar omdat die in opdracht handelden van hun bevelhebber , is die het schuld.

Maar omdat die in opracht handelde van het leger , is het leger de schuldige

Maar omdat het leger het wapen kocht van een groepje uitvinders , zijn deze de schuldigen

Maar omdat deze uitvinders handelden in opracht van het leger , is het leger TOCH weer de schuldige.

Maar omdat het leger handelden in opdracht van hun regering met de opracht de vrede te bewaren , is de regering het schuld.

De regering handelt alleen in opdracht van de regeringsleiders , dus deze regeringsleiders zijn de schuldigen.

De regering betreft een democratische regering, deze wordt gekozen door het gewone volk , het gewone volk is het dus indirect schuld.

Merry Christmas Mr Lawrence ,
do we feel guilty yet ?