De ISO van Windows ME TFL is fake?

vbimport

#1

The ISO from TFL has been confirmed by myself, and others to be fake,
here are the reasons why

 1. CD is not bootable

 2. msbatch.inf is on the cd with the cd key in the file! (obviously MS wouldnt do that)

 3. The file adrian.inf on the cd:
  ; MSBATCH.INF for Windows98, based on a ResKit generated
  ; typical install. © Adrian Warren 1998 on behalf of
  ; MS LTDPSS, Any problems mail me - adrianw@iname.com
  ; For version history see EOF

Obviously that shouldnt be there

 1. Notepad.lnk on the cd. What the hell is notepad.lnk doin on a supposedly legit cd?

CONCLUSION: Release is FAKE.

End of Story.

sjah, … dit klopt wel allemaal wat hiero staat dus…


#2

ik heb ook nog geen deftige versie gehad van windows ME !!!
kheb het al ne keer bij ne vriend geinstalleerd en alles werkt wel perfect maar die cd heeft geen boot en da is lastig !!! ik denk dat we gewoon een RIP versie hebben van windows millenium
het is wel gedeeltelijk de millenium maar hij neemt maar 160 MB in en da is veel te weinig !!!
en hij heeft geen BOOT !!!


#3

<BLOCKQUOTE><font size=“1” face=“Verdana, Arial”>quote:</font><HR>Originally posted by ken08:
!<HR></BLOCKQUOTE>

[This message has been edited by Misha (edited 25 June 2000).]


#4

er was nog bij extra een separate winboot.exe
die run je en zet hem op een flop. Als je er een cd uit maakt, kiezen voor bootable cd en de inhoud van flop in bootsectie zetten.


#5

kun je dat iets meer uitleggen???
ik snap het nie goe dus misha jij zegt dat ik een boot cd kan maken of wa?
ja da wil ik wel doen maar hoe?geef ne keer ietsken meer stappen Thanks


#6

www.godabuzz.com ken je hem volgens mij de goede versie downloaden


#7

als je er nog wat aan hebt:
die winboot.exe(22juni) is een image van de bootdiskette van winme, gemaakt met Diskexpress en selfextracting.
als je typt: winboot a:
maak je een bootdiskette uit dat image.
in brandproggie kies je niet voor een gewone datacd, maar voor een bootable cd.
je moet dan 2 vensters invullen>voor het bootgedeelte wijs je naar de floppie en voor de gewone data naar de winme-hap.