Contradictie?

vbimport

#1

Gelezen in de krant:

Bewapeningskosten in 2002 zullen 960 miljard euro bedragen

Zou het kunnen dat als men dit geld gaf aan ontwikkelingssamenwerking, sociale projecten, ... dat er dan geen wapens meer nodig zouden zijn? Of een strijd tegen terrorisme? Of het probleem van de migranten? Of ...

Om Breughel te citeren:"'t is al om geld en goed, dat strijden en twisten"


#2

Dit zou gedeeltelijk kunnen.

Geld steken in zaken zoals dezen is nooit slecht en kan natuurlijk wel eens problemen vermijden.
Van de andere kant is het natuurlijk ook belangrijk een verdediging te hebben, aangezien je nooit weet wat er gebeurt.

Stel, ooit komt het zover dat land X ons land wil invallen… en je hebt geen leger… wat dan?

Persoonlijk ben ik trouwens van mening dat er op het leger e.d. sterk bezuinigd zou kunnen worden…


#3

Dan is er nog altijd Uncle Sam, Dee-ehn :slight_smile:

En rijkheid is altijd relatief.
Als we allebei 100.- hebben, hebben we allebei hetzelfde. Dus zijn we dan allebei rijk of allebei arm? (even voor het gemak, we zijn de enige in de wereld…)

Geld is een vreemd iets in de wereld.
Het is pas iets waard, en je bent rijk, als je meer hebt dan de ander. En als je allemaal hetzelfde hebt (communisme) verzaakt de boel naar armoede.

Armoede in geld is niet te bestrijden. Wel armoede in de vorm van honger en dorst.


#4

Originally posted by Totibbs
Armoede in geld is niet te bestrijden. Wel armoede in de vorm van honger en dorst.

Ik begrijp wat je bedoeld, maar je kan nu eenmaal in deze wereld alleen maar armoede bestrijden met geld. We kunnen die mensen eten en drinken geven, maar dat kost geld. We leven nu eenmaal in een wereld waar alles in geld wordt gewaardeerd.
Wil ook weer geen polemiek starten, maar vond het gewoon frappant. Er sterven dagelijks nog zo veel mensen omdat ze zicht het leven niet kunnen veroorloven (=betalen) en dan geven ze zoveel geld uit aan wapentuig. Als je al dat geld zou verdelen onder de mensen krijgt iedereen 160 euro. Voor ons is dat niets, voor anderen een jaarloon!!


#5

Originally posted by Totibbs
Het is pas iets waard, en je bent rijk, als je meer hebt dan de ander. En als je allemaal hetzelfde hebt (communisme) verzaakt de boel naar armoede.

Dat is niet waar.
Communisme als theorie is een geweldig concept en de uitvoering in de praktijk tot op heden (Sovjet Unie, en China bijvoorbeeld) zijn niet representatief voor het concept communisme.

Het is maar net hoe het concept uitgevoerd wordt. Wanneer er een nadruk op gelegd wordt dat wanneer iedereen optimaal bijdraagt, iedereen ook optimaal profiteert en dat de free riders eruit gehaald worden, dan het concept prima kunnen werken en is er niemand arm of rijk.

Arm en rijk zijn subjectieve begrijpen die inderdaad gebaseerd zijn op vergelijkingen met anderen. Het is een complex van factoren waarnaar gekeken moet worden of iemand arm of rijk is. Arm of rijk is enigszins te objectiveren door op mondiaal afspraken te maken. Mensen kunnen zich dan nog steeds arm of rijk noemen op basis van hun eigen subjectiviteit.

De een ervaart rijkdom als een puur materialistisch begrip, terwijl een ander kijkt naar het algemene welzijn, dus inclusief relationele en fysiologische (gezondheids-) aspecten.

Om terug naar de originele kwestie te gaan, ik ben benieuwd wiens budget dat is, 960 miljard euro?

Ik heb het zelf ook niet zo op defensie-uitgaven, maar we leven nu eenmaal in een wereld waar niet iedereen hetzelfde is en er veel ego’s rondlopen die status ontlenen aan machtsvertoon en landjepik. In samenwerking met NAVO en binnen de EU zal daarom een bepaalde legermacht moeten zijn om zo de balance of powers te kunnen garanderen.

Voor een dergelijk doel zullen de kosten evenredig verdeeld moeten worden over diegenen die daar profijt van hebben. Nederland als welvarend land is eveneens gebaat bij een stabiele omgeving en zal dus ook haar steentje moeten bijdragen…maar 960 miljard euro is wel erg veel…zal zeker niet Nederlands bijdrage zijn.


#6

Originally posted by Da_Taxman
Om terug naar de originele kwestie te gaan, ik ben benieuwd wiens budget dat is, 960 miljard euro?

Het gaat over de bewapeningskosten over de hele wereld. Die waren gezakt na de Koude Oorlog, maar zijn nu dus terug gestegen. Het is niet verwonderlijk dat het grote deel op het conto van de VS komt.


#7

Originally posted by dansmug

Ik begrijp wat je bedoeld, maar je kan nu eenmaal in deze wereld alleen maar armoede bestrijden met geld. We kunnen die mensen eten en drinken geven, maar dat kost geld. We leven nu eenmaal in een wereld waar alles in geld wordt gewaardeerd.
Wil ook weer geen polemiek starten, maar vond het gewoon frappant. Er sterven dagelijks nog zo veel mensen omdat ze zicht het leven niet kunnen veroorloven (=betalen) en dan geven ze zoveel geld uit aan wapentuig. Als je al dat geld zou verdelen onder de mensen krijgt iedereen 160 euro. Voor ons is dat niets, voor anderen een jaarloon!!

Mensen die van honger en dorst sterven moeten we ook helpen (armoede in vorm van honger en dorst is te bestrijden)

Dat die mensen die zo arm zijn geld uitgeven aan wapens zou je kunnen verklaren doordat de buurman een wapen heeft.
Als je kunt kiezen. Je koopt een wapen of voedsel. Je weet dat je buurman, andere buurman, overbuurman en de schuine buurmannen allemaal voor een wapen “gekozen” hebben. Is het logisch dat jij ook voor een wapen “kiest”. Want als je voedsel “kiest”, schiet een van je buurmannen je dood. Zij hebben namelijk een wapen. En ze ruiken jouw voedsel.

Verdelen zou ook niet veel helpen, denk ik, omdat er dan domweg enorme inflatie ontstaat.
Als de bakker weet, over een maand heeft iedereen 160.- extra. dan verhoogt ie zijn prijzen toch met 160.-?
Wat zou jij doen als je een bakkerij hebt, en je weet dat iedereen over een week 160.- heeft gekregen?

Dat het communisme niet (heeft ge-)werkt komt misschien omdat het te grootschalig is toegepast.

Als je terug gaat in de tijd (de Germanen bijv.) met een dorpshoofd, en 10 volwassen manenn + families. Is het makkelijk taken te verdelen.

dan krijg je afspraken als: Ik ga in het bos jagen, als jij een huis voor me bouwt. Als dank krijg jij een deel van de buit.

Dat gaat goed (totdat de jager met lege handen thuis komt en/of de timmerman zijn werk niet goed doet)

Het probleem met de Sovjet Unie is/was naar mijn mening dat de Jager en de Timmerman elkaar niet kenden.
Het was te massaal.

Ik zou best een test willen zien (meedoen aan) waarin een dorpje wordt bewoond. En het doel is kijken of het communisme nu kleinschalig wel werkt.
En als dat het geval is, het dorpje wat utibreiden… net zo lang tot je het inwonersaantal krijgt dat het te massaal wordt en dus mislukt.
Want geef toe, het communisme in de SU en China is gewoon mislukt.

960 miljoen euro is een enorm bedrag.
ik ben ook erg benieuwd in welke krant het stond (telegraaf?) en de rest van het artikel…


#8

Ok, hier het volledige bericht uit de Financieel Economische Tijd.

Wereldwijde uitgaven voor defensie stijgen
De wereldwijde bewapening zit opnieuw in de lift na de dalende trend in de jaren 90 door de val van de Berlijnse muur. Als de evolutie doorzet, wordt in 2010 het historische record ten tijde van de Koude Oolog zelfs overschreden. Dat blijkt uit een onderzoek van het Duitse instituut voor de conversie van militair materieel voor burgerlijke doeleinden.
In 2002 zal het niveau van de bewapeningsuitgaven dat van 1992 evenaren met een slordige 960 miljard euro werledwijd. Dat is een stijging van 4 à 5 procent tegenover 2001, toen de uitgaven ook al met 4 procent stegen. De VS zijn grotendeels verantwoordelijk voor de stijging. Washington spendeert acht keer zoveel aan wapentuig als Japan en negen keer zoveel als Frankrijk, Groot-Brittannië of China

Communisme zou ook niet werken in een kleine gemeenschap. Het zou nooit werken. Net zoals kapitalisme. Niet iedereen heeft een geweten of een altruïstische levenswijze. Kapitalisme bevoordeeld dan nog enigszins wie moeite doet. Maar dat is een andere discussie. Het gaat er mij gewoon om dat met die 960 miljard euro de armoede voor een groot deel uit de wereld kan geholpen worden. Allé, het zou een mooi begin zijn. Want Tottibs zijn gezever (niet slecht bedoeld :slight_smile: ) ten spijt, zou zo’n hoop geld heel wat veranderen. Je zou het ook niet onder iedereen moeten verdelen. Ik heb dat niet nodig, maar iemand in een arm land zou mijn deel goed kunnen gebruiken.

Is het niet verschrikkelijk dat er veel meer geld wordt gegeven aan het vernietigen van mekaar, dan het helpen van elkaar :mad:


#9

hoe weet je nou of het wel of niet werkt?

ik zou serieus eens zon experiment willen meemaken. maar weet niet waar en hoe ik moet beginnen :frowning:

Misschien moet er een soort van “monopoly” komen. Een communistisch spel…
Dat het kapitalisme niet werkt, heb je gelijk in. Kijk naar USA en zie.
Wat wonen we toch fijn in NL :slight_smile:

Dat het bedrag wereldwijd is, stelt me al iets geruster dan ik was.
Want stel je voor dat het één land was, waren er nog honderden andere landen die geld uitgaven aan die rotzooi.


#10

Als iedere nederlander mij nu even 1 euro geeft , dan beloof ik zwart op wit dat ik 95% daarvan overmaak op de bankrekening van Unicef…

deal ?


#11

Originally posted by Mr. Belvedere
[B]Als iedere nederlander mij nu even 1 euro geeft , dan beloof ik zwart op wit dat ik 95% daarvan overmaak op de bankrekening van Unicef…

deal ? [/B]

Nice try :slight_smile: Zou ook wel even 750000 euro willen verdienen.

Communisme werkt niet tenzij je allemaal klonen maakt van Stakhanov. De ene mens zet zich in voor het geheel, de andere voor zichzelf. Ik zeg niet wie de slechte of goede is. Ikzelf ben een marxist. Zijn ideeën zijn zoals al duizend keer gezegd is fantastisch. Het is de zuiverste vorm van gelijkheid. Maar hier wringt het schoentje al. Niemand is gelijk. Die wordt slim geboren, die wordt dom geboren. De ene in een goede familie, de andere in een slechte, enz


#12

en het “leukste” is nog dat Unicef ook een deel wegpikt voor dure etentjes en congressen.

Verder doet vast niet ELKE nederlander het zodat Belevedre nog 15,99999 miljoen heeft :slight_smile:

in dat geval beloof ik zwart op wit dat ik 100% overmaak

en dan met zon lullig sterretje dat, wanneer niet iedereen het doet, ik al het geld houdt.

Hoe bedoel je: de een zijn brood is de ander zijn dood?


#13

Moet je voor de fun eens hier kijken waar je allemaal aan moet voldoen voordat je je (goedgekeurd) mag inzetten voor je medemens.

jaahaa… de maatschappij … dat zijn regels ( en jij )

en dan even het lijstje goedgekeurde goede doelen :

AAP, Stichting Opvang voor uitheemse dieren
Actie Calcutta, Stichting
ADRA Nederland, Stichting
wtf ?
Aids Fonds, Stichting
Albert Schweizer Fonds, Stichting Nederlands
Alzheimer Nederland, Stichting
AMCHA in Nederland, Stichting Vrienden van
Amnesty International,Afdeling Nederland, Vereniging
AMREF Flying Doctors, Stichting
ANGO, Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie, Ver.
Anti Stierenvechten, Stichting Comité
in nederland ?
Artsen zonder Grenzen, Stichting
Assistance Healthcare Albania, Stichting
Astma Fonds,Vereniging Nederlands
ATD-Vierde Wereld Nederland, Stichting
opvolger van derde rijk ?
Autisme, Nederlandse Vereniging voor

Balemans, Stichting
da’s bale man !
Bartiméus, Vereniging
wtf ?
Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK), Ver. ter
Bio-Kinderrevalidatie, Stichting
kind opvoeden met rechtsdraaiende moedermelk ?
Bloedlink, Stichting
stichting voor gevaarlijke idioten ?
Bond Zonder Naam, Stichting
handig
Bont voor Dieren, Stichting
Bouworde Nederland, Stichting
Brandwonden Stichting, Nederlandse
B’ulah, Stichting
maar natuurlijk
Bijbelgenootschap (NBG), Vereniging Het Nederlands

Christelijke Media Projecten / 3xM, Stichting
Christenen voor Israël, Stichting
Cliniclowns Nederland, Stichting
Collectieve Israel Actie, Stichting
Compassion Nederland, Stichting

Dark & Light, Stichting
gloeilampenbevordering ?
Diabetes Fonds Nederland, Stichting
Dierenbescherming, Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Doe een Wens Stichting Nederland
mijn wens : minder goede doelen
Dorkas Hulp Nederland, Stichting

Ecomare, (Texels Museum, Stichting)
Emma Kinderziekenhuis AMC,Stichting tot Steun van het
Epilepsie Fonds/De macht van het Kleine, St. Nationaal
Europa Kinderhulp, Stichting

Family Help Programme Holland/Sri Lanka, Stichting
Foster Parents Plan Nederland, Stichting
Fryske Gea (Het Friese landschap), Vereniging It
lekker zeilen en schaatsen

Geestelijke Volksgezondheid (NFGV), Stichting Nationaal Fonds
ik geloof ook dat het goed gaat
Gehandicapte Kind (NSGK), Nederlandse Stichting v.h.
Gehandicapte Kind (Stinafo), Stichting Nationaal Fonds Het
Greenpeace Nederland, Stichting
Groninger Landschap, Stichting Het
mooi mien jong

Hartstichting, Nederlandse
Hersenstichting Nederland
HIVOS, Stichting
Hoop voor Straat- en Zwerfkinderen (JUCONI), Stichting
geef ze hoop (hebben ze niet meer aan geld , kleding en zo ?)
Huidfonds, Stichting Nationaal
allemaal een huid !
Humana Fondsenwerving, Stichting

Internationaal Christelijk Steunfonds, Stichting

Jeugd Fonds (Jantje Beton), Stichting Nationaal
Johanna KinderFonds

Kankerbestrijding-KWF, Vereniging Nederlandse
Kerk in Nood/Oostpriesterhulp, Stichting
kerken zijn zeker in nood
Kinderhulp, Stichting Nationaal Fonds
Kleding Inzameling Charitatieve Instellingen (KICI), Stichting
Kom Over En Help, Stichting
blijf daar en geef ! (niet racistisch bedoeld overigens voordat ik daar weer geleuter over krijg)
Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds (KNGF), Stichting
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), Stichting

Leger des Heils Fondsenwerving, Stichting
Leprabestrijding, Nederlandse Stichting voor
LEPRAzending Nederland, Stichting
Liliane Fonds, Stichting

Maag Lever Darm Stichting
Mama Cash, Stichting
en Papa dan ?
ME-Fonds, Stichting
Ook de ME’ers hebben het moeilijk
Medisch Comité Nederland-Vietnam, Stichting
Mekong Eye Doctors, Stichting
Memisa/Cordaid
Mensen in Nood/Cordaid
Mercy Ships Holland, Stichting
Milieudefensie, Vereniging
Missie Verkeersmiddelen Aktie MIVA, Stichting
MISSIO (Pauselijke Missiewerken Nederland)
Mission Aviation Fellowship (MAF) Nederland, Stichting
hier heb ik niets meer aan toe te voegen … maf ja.
MIXT, Stichting voor interculturele projekten
Hit Mix , TMF Mix , MTV Mix , 3FM mix , enz enz
MS Research, Stichting Vrienden
Muziekinstrumenten Fonds, Stichting Nationaal
Doe mij een piano

Natuurmonumenten in Nederland, Vereniging tot behoud van
Nederland-Batam, Stichting
Nierstichting Nederland
NiZA, Stichting Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika
NKGG, Nationale Collecte Verstandelijk Gehandicapten, Stichting
NOVIB, Stichting

Ondergrondse Kerk (SDOK), Stichting De
De kerk duikt onder
Ontmoeting,Stichting
Hoi , wie ben jij
Oogzorg Himalaya, Stichting
gezocht : oogarts op 4800 meter hoogte
Open Doors, Stichting
niet te verwarren met Open Office
Opkikker, Stichting De
neem er nog een
Ouderenhulp, Stichting Nationaal Fonds
Ouders, Kinderen en Kanker, Vereniging

Papoea’s in Nood (HAPIN), Stichting Hulp aan
Pater Peeters, Stichting Vrienden van
Pax Christi Kinderhulp, Stichting
Praktisch Humanisme, Stichting Steunfonds
Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting
Prinses Beatrix Fonds, Stichting
Proefdiervrij, Vereniging AVS

Redt een Kind, Stichting
Regenboog, Stichting De
Rembrandt, Vereniging
Reumafonds, Vereniging Nationaal
Revalidatie Fonds, Stichting Nationaal
Rode Kruis, Vereniging het Nederlandse
Ronald McDonald Kinderfonds, Stichting

Save the Children Nederland, Stichting
Simavi, Vereniging
Slachtofferhulp Nederland, Stichting Fonds
Sociale Honden voor Gehandicapten Nederland (SOHO), Stichting
Sophia, Stichting Vrienden van het
SOS-Kinderdorpen, Stichting Nederlandse Vrienden der
Sport gehandicapten (NFSG), Stichting Nationaal Fonds
Sterrekind, Stichting

TEAR fund Nederland, Stichting
Terre des Hommes, Stichting
Trombosestichting Nederland
Tuberculose Fonds, Stichting Nederlands

Unesco Centrum Nederland, Stichting
UNICEF, Stichting Nederlands Comité
Unie voor Christelijk Onderwijs, Stichting
met de ene hand geld innen , met de andere de bijbel open slaan… amen …

Vastenaktie/Cordaid
lijd honger voor geld ?
Verre Naasten, Vereniging De
Vluchteling, Stichting
Vluchteling-Studenten UAF, Stichting
Voedselhulp Voor Kinderen, Stichting
Vogelbescherming, Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
Vriendenkring Nederland, Stichting

War Child, Stichting
War Trauma Foundation, Stichting
Wereld Natuur Fonds-Nederland, Stichting Het
Wereldkinderen, Vereniging voor Kinderwelzijn
Wilde Ganzen/Ikon, Stichting
Wings of Hope, Stichting
Woord en Daad, Stichting Reformatorische Hulpaktie
World Population Foundation
World Servants Europe, Stichting
World Vision Nederland,Stichting
Wycliffe Bijbelvertalers Nederland, Vereniging
in den beginne was er niets … toen kwamen de verenigingen en men zag dat het goed was

Zeehondencreche Pieterburen, Stichting
Zeister Zendingsgenootschap, Vereniging
Zending over Grenzen, Stichting
ZOA Vluchtelingenzorg, Stichting
Zonnebloem, Nationale Vereniging de

Mocht iemand mijn opmerkingen niet leuk vinden … vette pech


#14

Originally posted by Mr. Belvedere
Mocht iemand mijn opmerkingen niet leuk vinden … vette pech

Vind ze niet leuk omdat ze waar zijn. Dit is één van die vele dingen die niet kloppen in ons systeem. De moeilijkheden die je ondervindt om te adopteren is er ook zo één. Maar om dat te veranderen moet je politiek doen, en der is bij ons geen partij die mij aanspreekt. Misschien kunnen we de eerste grensoverschrijdende partij oprichten: Partij van de CD Freakers :wink:

Maar zelfs al dat geld alleen aan die organisaties wordt gegeven, zou er al veel veranderen. Tja, ik ben nu eenmaal pacifist.


#15

Dat geld is ook nodig om gestoorde gekken (ala Bin Laden) tegen te houden denk ik…

Er zijn altijd mensen die willen vechten, dat kun nergens mee tegenhouden ben ik bang…


#16

Originally posted by Mr. Belvedere

Mocht iemand mijn opmerkingen niet leuk vinden … vette pech

ik vind het wel leuk hoor.
nooit geweten dat er een ondergrondse kerk bestaat, en een goed doel is.
is dat ondergronds:

Verzet

of letterijk onder de grond gebouwede kerken?


#17

Originally posted by DoMiN8ToR
[B]Dat geld is ook nodig om gestoorde gekken (ala Bin Laden) tegen te houden denk ik…

Er zijn altijd mensen die willen vechten, dat kun nergens mee tegenhouden ben ik bang… [/B]

Juist!!! Maar als je de voedingsbodem voor ongenoegen weghaalt, dan volgt ook niemand zo’n gekken. En zonder grof te willen klinken: ze hebben hem toch niet tegen kunnen houden met hun 6000 kernkoppen, miljoen manschappen, …

Wat ik eigenlijk met deze thread bedoelde is dat men misschien de verkeerde maatregelen neemt. Men wil genezen, niet voorkomen.


#18

Originally posted by dansmug
[B]

Juist!!! Maar als je de voedingsbodem voor ongenoegen weghaalt, dan volgt ook niemand zo’n gekken. En zonder grof te willen klinken: ze hebben hem toch niet tegen kunnen houden met hun 6000 kernkoppen, miljoen manschappen, …

Wat ik eigenlijk met deze thread bedoelde is dat men misschien de verkeerde maatregelen neemt. Men wil genezen, niet voorkomen. [/B]

Een van de voedingsbodems van ongenoegen is doodnormale (voor zover het normaal is) afgunst en jaloezie. Dat lijkt me heel moeilijk uit te bannen , of je moet een maatschappij willen creeeren waarin iedereen op iedereen let en elke vorm van anders zijn en denken wordt afgestraft.

Tip : Lees George Orwells boek 1984


#19

Originally posted by Mr. Belvedere
Tip : Lees George Orwells boek 1984

Nu voel ik mij wel aangevallen. Er is een verschil tussen jaloezie en afgunst om dat die twee gouden ringen meer heeft dan die of de jaloezie die iemand heeft t.o.v. iemand die eten, water, kortom leven weggooit terwijl hij niets heeft.

Ik zie je punt wel, maar we kunnen toch wel moeite doen om een deel van die jaloezie weg te nemen.

btw ik ken 1984, net als Brave New World


#20

Originally posted by dansmug
[B]
Nu voel ik mij wel aangevallen. Er is een verschil tussen jaloezie en afgunst om dat die twee gouden ringen meer heeft dan die of de jaloezie die iemand heeft t.o.v. iemand die eten, water, kortom leven weggooit terwijl hij niets heeft.

Ik zie je punt wel, maar we kunnen toch wel moeite doen om een deel van die jaloezie weg te nemen.

btw ik ken 1984, net als Brave New World [/B]

Ik zei ook " een van " niet allemaal. Dus sorry als je je aangevallen voelde.

Bedenk ook goed dat een normale westerling zich absoluut geen honger en armoede kan voorstellen.

Zelfs een dakloze op Hoog Catharijne kan zich niet voorstellen hoe erg de hongersnood in de derde wereld landen is. Televisie heeft hier niet veel aan geholpen. (En bekendmaking van het salaris van de directeur van Foster Parents ook niet echt overigens).

Verder weten soms ook de mensen die armoede hebben niet beter ; Dat klinkt ongeloofelijk hard, maar soms is het zo. Voorbeeldje is het Hindoestaanse geloof … als je daar een armoedzaaier bent , dan heb je dat verdiend … omdat je heel slecht bent geweest in je vorige leven. En als je een beetje meer je best doet ga je misschien wel hoger in de kaste. Dit krijg je er ook niet zomaar uitgepraat. Daar gaan generaties overheen.

Als ze nu die miljarden eens gaan gebruiken om van alle woestijnen in de wereld een moestuin te maken hoeft niemand honger te lijden.

Sterker nog … hier vernietigd men eten om de prijzen in stand te laten houden , anders gaat hier de economie kapot. Hoe krijg je de gehele wereldbevolking zover dat er niet meer zoveel gekeken wordt naar de materiele zaken en de zaken in eigen land ?

Het is mooi om te denken dat het allemaal opgelost kan worden.
In mijn ogen KAN het ook opgelost worden. Wereldhonger hoeft niet te bestaan , de middelen en de technologie zijn er om het voor eens en voor altijd op te lossen. Waarom doen " we ’ het dan niet ? Omdat er geen " we " is.