#cdfreaks naar efnet server

Wie vind dat de chan naar de efnet server moet verhuizen?

Eventueel argumenten