BREIN --> Let's kill them!

Verdomme, ik kom op één van mijn favo mp3 site’jes staat er dit:
Stichting BREIN (Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland)
Prof. E.M. Meijerslaan 3
1183 AV Amstelveen

Betreft: terbeschikkingstelling muziekbestanden via het Internet door uw
website -http://home.wanadoo.nl/renooy/nederpop/nederpop.htm

Geachte heer/mevrouw,

De Stichting Brein (Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland)
treedt op tegen inbreuken op Intellectuele Eigendomsrechten op het gebied van
muziek, film en videospellen. Deelnemende organisaties in de Stichting Brein
zijn onder meer de Buma/Stemra, NVPI en de Motion Picture Association, die de
rechthebbenden met betrekking tot ongeautoriseerd gebruik vertegenwoordigen.

Geconstateerd is dat u zich via uw website
http://home.wanadoo.nl/renooy/nederpop/nederpop.htm bezighoudt met het middels
links op het Internet beschikbaar stellen van muziekbestanden van repertoire
dat toebehoort aan de NVPI audioleden en aan de Buma/Stemra aangeslotenen
(o.a. It’s My Life- Bon Jovi; Oops! I Did It Again- Britney Spears; Never Be
The Same- Mel C. Ft. lisa Lopez).

Voor de verspreiding van betreffende muziekbestanden via uw website is geen
toestemming verleend door Buma/Stemra (voor de auteursrechthebbenden) en
evenmin door de NVPI (voor de naburig rechthebbenden). De verspreiding van
muziekbestanden via uw website is derhalve onrechtmatig.

Bij deze sommeren wij u binnen 48 uur na dagtekening van deze sommatie de
illegale verspreiding via uw website van deze muziekbestanden stop te zetten
en hiervan, eventueel per email, een schriftelijke bevestiging naar ons toe te
zenden. Wij zullen controleren of u bovengenoemde aktiviteiten inderdaad heeft
stopgezet.

Uw service-provider hebben wij inmiddels van één en ander in kennis gesteld.
Indien u geen gehoor geeft aan deze sommatie, zullen wij uw service-provider
sommeren uw website te sluiten. Wij behouden ons onverkort het recht voor
civiel- en/of strafrechtelijke maatregelen tegen u te nemen.

Mocht u naar aanleiding van deze sommatie vragen hebben dan kunt u contact
opnemen met ondergetekende.

Hoogachtend,
Mr P. Haringsma
Stichting BREIN

Ik krijg een brok in m’n keel alz ik dit zie.
Greetz…

Kwam het ook al tegen

Het zou #*#^ verboden moeten worden.

rotzakken

ze hebben zeker niks beters te doen, maar ja het gevecht tegen mp3 zullen ze wel nooit winnen.

gebruik gewoon Napster, download het van www.napster.com

Let’s kill them, Let’s kill them all!

The MAzTER

Ja, die breinmensen zijn echt kl**tzakken.
Hun hebben mijn favo site’s ook al gepakt. En niet alleen ook staat Brein op die VHS video’s als waarschuwing dat je geen video mag kopieren enzo. Nou ja zout toch op!!

Greetingz, Matt

GVD, dit was ook een van mijn favoriete mp3 sites, enkele maanden geleden hadden ze er ook al veel opgedoekt, ik dacht dat het eindelijk voorbij was, zie ik dit bericht, zielige mannetjes zeg die BREIN, een pindabrein (het nootje, niet racistisch) zullen ze bedoelen !

maar als ze echt zo goed zouden zijn, dan hadden ze er veel meer opgedoekt ?

Brein Losers !!!

Laten we hun mede o zo succesvolle (NIET DUS!!) collegas van De BUMA/STEMRA niet vergeten, jonges kies latr alsjebleift een echt beroep als jullie groot zijn (oproep aan cdfreaks visitors !

Greetz

Lekkere nutteloze pogingen altijd van die Peanut BREIN…2 dagen na het sluiten van een site staat ie alweer op een andere server…kspreek uit ervaring

“I like being Evil…ehh good…illegal…whatever”

Mijn site is ook al een keer door hun gekilled. Deze stond onder Quickonline en had ongeveer 150 bezoekers per dag… maar opeens kreeg ik een email van Quickonline, waarin stond dat zij op last van “verschillende organisaties” mijn site moesten sluiten. Stelletje eikels.

inmiddels is mijn site allang weer in de lucht en zit ik ongeveer weer op 150 bezoekers per dag, maar ik vraag me af voor hoelang.

—>KuT BrEiN<—

PaThFiNdEr goed nieuws !!!
Ze zijn terug: http://nederpop.tsx.org/

JA! Ik heb ut gezien! Hij zit nu gewoon op de server van Thkaspers. Echt de moeite waard die site!
Greetz…