Andere kleur koplampen

ik was laatst op de race&rally beurs in de brabanthallen in den bosch, en daar hadden ze een stand waar ze ook lampen verkochten.
Dat vrouwtje daar zei, dat je geen wit licht mocht hebben en ook geen blauw licht.
wel gemengd, dus wit met blauw, maar niet 1 van de twee.
weet iemand waarom dat is?

Dat klopt ook niet… Alleen wit en geel licht is toegestaan… Het voeren van Gekleurd stadslicht is verboden…

Artikel 1.5
1.
Voor de bepaling van het aantal lichten wordt als één licht aangemerkt elke combinatie van twee of meer al dan niet identieke lichten die:
a.
dezelfde functie vervullen,
b.
licht van dezelfde kleur uitstralen, en
c.
een verlichtingsinrichting vormen waarvan de lichtdoorlatende gedeelten van de lichten op een zelfde verticaal vlak ten minste 60,0% beslaan van het oppervlak van de kleinste rechthoek die om de lichtdoorlatende gedeelten van de lichten kan worden beschreven.
2.
Onverminderd het bepaalde in het eerste lid geldt voor lichten waarvoor een goedkeuring als bedoeld in richtlijn 76/756/EEG is vereist, tevens dat een dergelijke combinatie als één enkel licht is goedgekeurd.
3.
Het eerste lid, voorzover dit betrekking heeft op voertuigen die niet vallen onder richtlijn 92/61/EEG of richtlijn 2002/24/EG, en het tweede lid zijn niet van toepassing op groot licht, dimlicht en mistlichten aan de voorzijde.

en wat is dat dan met die nieuwe auto’s tegenwoordig??
die zijn ook vaak wit of blauw (en af en toe erg fel).

Xenon lampen, alleen toegestaan als de lampen zich automatisch instellen.