Aanranden vaker verzwegen

AMSTERDAM, 1 DEC. Het Amsterdamse stadsdeel Westerpark heeft niet alleen een herhaalde groepsverkrachting, maar ook twee groepsaanrandingen van andere slachtoffers in de Spaarndammerbuurt stil gehouden.

Onlangs werd bekend hoe een 13-jarig slachtoffer twee jaar geleden meermalen door een groep jongens is verkracht en hoe terughoudend het stadsdeel daarmee omging. Slechts enkele ‘sleutelfiguren’ uit de buurt werden middels een ,zorgvuldig geregisseerde communicatiestroom’’ ingelicht. Naar nu blijkt verkoos het stadsdeel twee groepsaanrandingen in diezelfde periode helemaal te verzwijgen.

Dit staat in het Eindevaluatierapport zedenzaak Westerpark dat het stadsdeel over de affaire heeft laten opstellen. Er is te lezen dat in de periode van de verkrachtingen ,nog twee andere misdrijven’’ spelen, ,waarbij 2 groepen van 4 jongens worden verdacht van aanranding en openlijke geweldpleging’’. Toenmalig stadsdeelvoorzitter M. Voster (PvdA) bevestigde gisteren desgevraagd dat er meer speelde. ,Klopt. Zoals er heel veel zaken zijn waarover de bewoners niet geïnformeerd zijn. Want dit komt veel vaker voor.’’

Toen het stadsdeel ontdekte dat het om andere daders ging dan bij de groepsverkrachting zijn de aanrandingszaken terzijde gelegd, zegt Voster. ,Wel waren ze weer opvallend jong, begin-tieners.’’ Volgens Voster is het ,beleid’’ om de buurt over groepsaanrandingen door kinderen met een overwegend Marokkaanse achtergrond niet in te lichten. ,Omdat het de laatste tijd zo váák voorkomt. Dat is de realiteit.’’ De politie wilde gisteren niet reageren.

bron:nrc handelsblad

Door Margriet Oostveen redacteur van nrc handelsblad