/\_Game Sales_/\ Updated met 95 tittels ! [dutch only]

vbimport

#1

Game Salez heeft het assortiment uitgebreid met 95 mp3 cd's, je kan deze zelf samenstellen. (zoals dat vroeger kon)

Eind deze week wordt onze site uitgebreid met de nieuwste games en over drie maanden zijn wij de grootste en beste cd dealer


______GameSalez_______


_/_Game Salez PAGE/__

      [email]GAMESALEZ@HOTMAIL.COM[/email]

[This message has been edited by Game Salez (edited 04 April 2000).]