Old 10-03-2001   #1
CDFreaks Resident
 
Join Date: Apr 2000
Posts: 1,308
mijn buurmeiske
moet voor godsdienst de 10 geboden voor godsdienst opzoeken
als een soort srafwerkje

maaar waar moet ze die gaan halen
wie weet ze te vinden op internet
of wie kan ze hier posten
hartelijk hartelijk merci daarvoor
Voaske is offline   Reply With Quote
Old 10-03-2001   #2
No longer with us
 
Da_Taxman's Avatar
 
Join Date: Mar 2000
Location: The Netherlands
Posts: 15,354
De Bijbel...lijkt me een goed begin....

Gij zult niet stelen

das de enige die ik me zo kan herinneren...

maar hiero:
http://www.bijbel.nl/10%20geboden.htm
Da_Taxman is offline   Reply With Quote
Old 10-03-2001   #3
Retired Admin
 
Wookie's Avatar
 
Join Date: Oct 1999
Location: central NL
Posts: 7,096
Ah, wat is ie toch lief voor z'n buurmeisje hè! Zomaar helpen! Zal ze wel...

ik zou zeggen, pak de bijbel er eens bij!

- gij zult nie stelen
- gij zult nie doden
- gij zult nie hacken
- (nog meer geloof ik)
Wookie is offline   Reply With Quote
Old 10-03-2001   #4
No longer with us
 
Da_Taxman's Avatar
 
Join Date: Mar 2000
Location: The Netherlands
Posts: 15,354
Quote:
DE 10 geboden

1 Toen sprak God al deze woorden, zeggende:

2 Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb.

3 Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

4 Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.

5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten;

6 En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden.

7 Gij zult den naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden, die Zijn naam ijdellijk gebruikt.

8 Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.

9 Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen;

10 Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is;

11 Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven.

12 Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw God geeft.

13 Gij zult niet doodslaan.

14 Gij zult niet echtbreken.

15 Gij zult niet stelen.

16 Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.

17 Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is.

18 En al het volk zag de donderen, en de bliksemen, en het geluid der bazuin, en den rokenden berg; toen het volk zulks zag, weken zij af, en stonden van verre;
En dan ben ik niet eens godsdienstig en dan toch binnen 5 seconden gevonden...
Volgende keer iets beter je best doen Carlo...
Da_Taxman is offline   Reply With Quote
Old 10-03-2001   #5
CDFreaks Resident
 
Join Date: Apr 2000
Posts: 1,308
ik zal het proberen
allemaal héééééééééél hartelijk bedanktde ken zou zeggen
bedznkt wur voor deze hulst
Voaske is offline   Reply With Quote
Old 10-03-2001   #6
Retired Admin
 
Wookie's Avatar
 
Join Date: Oct 1999
Location: central NL
Posts: 7,096
[QUOTE]Originally posted by Da_Taxman
[B]
Quote:
En dan ben ik niet eens godsdienstig en dan toch binnen 5 seconden gevonden...
Volgende keer iets beter je best doen Carlo...
Tax... onze prive zoekmachine!!!
Wookie is offline   Reply With Quote
Old 10-03-2001   #7
CDFreaks Resident
 
Join Date: Apr 2000
Posts: 1,308
als Da_Taxman het niet weet
wie kunnen we dan nog raadplegen
Voaske is offline   Reply With Quote
Old 12-03-2001   #8
CD Freaks Member
 
fille's Avatar
 
Join Date: Aug 1999
Location: Belgium
Posts: 188
al gehoord van een bijbel ?
fille is offline   Reply With Quote
Old 12-03-2001   #9
CD Freaks Member
 
fille's Avatar
 
Join Date: Aug 1999
Location: Belgium
Posts: 188
Hier heb je ze als je dat indiend zal het leuk worden in haar klas

Hieronder staan "10 geboden voor de eigenaar van een ongehoorzame hond", waarmee u een flink eind op weg moet kunnen komen.

Waarschuwing:
De volgende richtlijnen zijn bedoeld als hulpmiddel bij het bepalen van de rangorde tussen u en uw hond. Als u problemen hebt met agressief gedrag van uw hond dient u hulp te zoeken bij een deskundig trainer of gedragsbegeleider. Deze richtlijnen kunnen nooit hun advies vervangen!

De hond mag niet op het bed, op de bank of in de luie stoel.
De hond mag eventueel wel in de slaapkamer slapen (om hem te laten merken dat hij bij de roedel hoort).
Maar: als u een heel dominante hond heeft wordt ook die slaapkamer verboden gebied.
De ranghogere eet het eerst.
Geef daarom de hond pas eten als het hele gezin al gegeten heeft.
Als uw hond nog meerdere keren per dag moet eten neemt u, voordat u de hond voert, zelf ook iets, al is het maar een symbolisch biscuitje.
Natuurlijk gaat u als eerste door een deur of andere nauwe opening, de hond komt pas als u het signaal daarvoor geeft.
De hond mag pas in of uit de auto als u hem daarvoor een commando geeft.
Laat de hond opzij gaan als hij in de weg ligt.
Wees consequent in uw omgang met de hond.
Consequent gedrag betekent bijvoorbeeld dat de hond altijd op de bank mag of nóóit op de bank mag.
Hij begrijpt niet dat het met mooi weer wel, en met natte modderpoten niet mag....
En natuurlijk zijn ook uw huisgenoten consequent in hun omgang met de hond.
Hij mag niet van de één wel op de bank en van de ander niet.
Als u een commando geeft, zorgt u er ook voor dat het wordt uitgevoerd.
Geef geen commando als u van te voren al weet dat de hond het toch niet zal doen.
Beloon de hond als hij een commando netjes uitvoert.
Speel geen trekspelletjes met de hond.
Apporteren en "speurspelletjes" verbeteren de verstandhouding met de hond.
Zorg ervoor dat u het spel stopt vóórdat de hond er genoeg van heeft.
Zorg er ook voor dat u het speeltje opbergt als het spelletje is afgelopen.
Negeer aandacht-vragend-gedrag van de hond(kop op je schoot, speeltje voor je voeten gooien, snuit in je hand duwen, hijgen enz.).
Haal de hond alleen aan, als hij iets voor u gedaan heeft, en geef geen snoepjes of andere beloningen als de hond niets voor u gedaan heeft
Uw hond mag niet zelf uitmaken of u aan zijn lijf mag komen.
U moet zijn oren, poten, staart enz. kunnen aanraken, en u borstelt hem zo lang en zo vaak als u dat nodig vindt.
Verwaarloos de gehoorzaamheidstraining niet.
De belangrijkste oefening is "af": doe deze oefening een paar keer per dag, en wissel hem af met een "af en blijf" van een paar minuten.
Doe dagelijks een paar oefeningen, zoals "zit" voordat de hond eten krijgt, "sta" bij het borstelen, enz.
Tijdens wandelingen geeft u de route en het tempo aan.
Train de hond in het lopen aan een slappe lijn en in een richting die u bepaalt.
Als de hond los loopt en niet op u let, loop dan eens hard weg in de tegenovergestelde richting.
U kunt zich ook verstoppen, zodat de hond u moet gaan zoeken.
fille is offline   Reply With Quote
Old 12-03-2001   #10
Retired Admin
 
Join Date: Aug 1999
Posts: 3,798
- zweer niet ijdel, vloek nog spot
__________________
|<-=In this business, Respect is not an easy thing to earn from someone, especially from me. Once I see the fear that I demand, I'll think about dishing out some respect. =->|

- Visit us @ IRC #cdfreaks -
Mattel007 is offline   Reply With Quote
Old 12-03-2001   #11
MyCE Resident
 
Join Date: Feb 2000
Posts: 1,309
Originally posted by Da_Taxman
Quote:
DE 10 geboden

1 Toen sprak God al deze woorden, zeggende:

Nee? da meen je nie?

2 Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb.

Odie jah /me is alleen nog nooit in egypte geweest

3 Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

Heej? bang voor concurrentie?

4 Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.

Waar is precies de bovenkant van de aarde en waar de benedenkant?
Want hij draait toch?


5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten;

Leg uit...

6 En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden.

En de rest dan? die horen er nie bij ofzo?

7 Gij zult den naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden, die Zijn naam ijdellijk gebruikt.

*** Your nick is now cart|dle >>> aaah...shit!

8 Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.

Wat, wie, waar, hoe?

9 Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen;

Mag nie van de wet

10 Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is;

De videotheek is dan anders altijd wel open, of doen die mensen geen werk?

11 Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven.

kewl....hoe doe je dat?

12 Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw God geeft.

Ik wist wel dat opa & oma niet in mijn familie hoorden!

13 Gij zult niet doodslaan.

Wie?

14 Gij zult niet echtbreken.

Wat is dan het verschil tussen echtbreken en nepbreken?

15 Gij zult niet stelen.

oeps...ook dus geen copyrights?

16 Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.

Er zit niemand naast me

17 Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is.

huh?

18 En al het volk zag de donderen, en de bliksemen, en het geluid der bazuin, en den rokenden berg; toen het volk zulks zag, weken zij af, en stonden van verre;

Again? huh?
ff uitleg graag enzo want ik weet nie waar ik heen ga
oja...als iets te grof is volgens jullie edit mijn post maar hoor
cartman_cdz is offline   Reply With Quote
Old 12-03-2001   #12
No longer with us
 
Da_Taxman's Avatar
 
Join Date: Mar 2000
Location: The Netherlands
Posts: 15,354
Ben geen theoloog of godsdienstkenner, dus op bovenstaande vragen moet ik het antwoord schuldig blijven
Da_Taxman is offline   Reply With Quote
Old 12-03-2001   #13
Retired Administrator
 
Dee-ehn's Avatar
 
Join Date: Feb 2000
Location: On my chair
Posts: 15,198
Bel de pastoor op zou ik zeggen

Wat een onzinstraf zeg.... maarja het is natuurlijk weer beter dan 1000 keer hetzelfde zinnetje schrijven (heb ik eens moeten doen).....
Dee-ehn is offline   Reply With Quote
Old 12-03-2001   #14
CDFreaks Resident
 
Join Date: Apr 2000
Posts: 1,308
te gek die onzin
Voaske is offline   Reply With Quote
Old 12-03-2001   #15
CDFreaks Resident
 
Join Date: Apr 2000
Posts: 1,308
wie heeft er nog van die lollige dingskes


haahhahahah
wur domme hond ( ken)
Voaske is offline   Reply With Quote
Old 12-03-2001   #16
CDFreaks Resident
 
djrolo's Avatar
 
Join Date: Mar 2000
Location: Duckstad
Posts: 840
De 10 geboden voor uw hond: http://www.kwispelonline.nl/kwispel/...n/geboden.html

De 10 geboden in het verkeer:
http://www.tekstotaal.com/cverkeer.html

De 10 geboden voor school:
http://members.tripod.lycos.nl/Gaby_S/10geboden.html

De 10 geboden coor online amrketing << LET OP webdesigners!!
http://www.olm.nl/themas/olm/vogelvl/gebod-i.htm

Stemmen op de 10 geboden:
http://www.human.nl/ikon/de10geboden/stem.htm

De 10 geboden voor email:
http://www.startpunt.vuurwerk.nl/email/geboden.htm

De 10 Geboden der Gold Strike Society:
http://www.geocities.com/de_gss/geboden.html

__________________
Ik zeg mar Zoo, das korter dan dierentuin.........Is Da Wa ?
djrolo is offline   Reply With Quote
Old 12-03-2001   #17
CDFreaks Resident
 
Join Date: Apr 2000
Posts: 1,308
jeee great
dj rolo rulezzzzz


thanks moat
Voaske is offline   Reply With Quote
Old 12-03-2001   #18
Retired Admin
 
Join Date: Aug 1999
Posts: 3,798
be a gentleman en spreek een lief woord tegen official cdfreaks girl "mootje"
__________________
|<-=In this business, Respect is not an easy thing to earn from someone, especially from me. Once I see the fear that I demand, I'll think about dishing out some respect. =->|

- Visit us @ IRC #cdfreaks -
Mattel007 is offline   Reply With Quote
Old 12-03-2001   #19
CDFreaks Resident
 
djrolo's Avatar
 
Join Date: Mar 2000
Location: Duckstad
Posts: 840
is dat een verdwaalde reply mattel ?????

en mootje heeft nog steeds haar maten niet doorgegeven
__________________
Ik zeg mar Zoo, das korter dan dierentuin.........Is Da Wa ?
djrolo is offline   Reply With Quote
Old 12-03-2001   #20
Retired Admin
 
Join Date: Aug 1999
Posts: 3,798
Quote:
Originally posted by djrolo
is dat een verdwaalde reply mattel ?????

en mootje heeft nog steeds haar maten niet doorgegeven
neej, een gebod
__________________
|<-=In this business, Respect is not an easy thing to earn from someone, especially from me. Once I see the fear that I demand, I'll think about dishing out some respect. =->|

- Visit us @ IRC #cdfreaks -
Mattel007 is offline   Reply With Quote
Old 12-03-2001   #21
CDFreaks Resident
 
Totibbs's Avatar
 
Join Date: Mar 2001
Location: melraaH
Posts: 2,132
lol@Cartman_cdz
__________________
Computer upgrades: €hmm.-
Internet connection: €50.- p/m
Account by CD-F: "free"
Knowledge: Priceless
Totibbs is offline   Reply With Quote
Old 12-03-2001   #22
MyCE Resident
 
King Dingeling's Avatar
 
Join Date: Apr 2000
Location: Somewhere
Posts: 1,422
Ze hebben het over de tien geboden.
[LIST=1][*] jullie kunnen niet tellen (10 is geen 18 of nog meer)[*] er zijn altijd vragen[*] en er is altijd een antwoord[*] er zijn altijd mensen die daarna nog willen reageren[*] ook al hebben ze nix zinnigs te zeggen ( ik ook misschien) [*] er zijn altijd leuke dingen in het leven[*] gaan we nu gelovig worden?[*] ja we zijn er bijna[*] zijn dit nu de 10 geboden[*] ik dacht het nie!!!!![/list=1]
King Dingeling is offline   Reply With Quote
Old 14-03-2001   #23
CD Freaks Junior Member
 
Jesusdisciple's Avatar
 
Join Date: Apr 2000
Location: Kortrijk,West Vlaanderen,België
Posts: 58
Proficiat Da Taxman

Verdorie,dienen Da Taxman is nog zo genen dommen...
Grtz,
Jezusdisciple.
Jesusdisciple is offline   Reply With Quote
Reply


Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are Off


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Tweaksite gezocht voor de Asus A7V8X-X mu_zik Dutch: De Woonkamer 3 09-06-2003 01:31
De 10 geboden m-pox Dutch: De Woonkamer 8 27-05-2002 22:19
de naam gezocht van de nieuwe destinye's child ? Voaske Dutch: De Woonkamer 5 07-03-2001 23:11
Bellen via de kabel proggie gezocht Bierspier Dutch: De Woonkamer 4 15-06-2000 01:06
COVER Omnipage 10 PRO gezocht Bierspier Dutch: De Woonkamer 0 13-03-2000 15:56


All times are GMT +2. The time now is 10:44.
Top